PyTeacher.ir

یه دورهمی صمیمی برای بهتر کردن مهارت های python و django

3
دوره آموزشی

427
دانشجو

۴۰۰ ساعت
ساعت آموزش

1
تعداد اساتید

مجله برنامه‌نویسی پای‌تیچر

مطالب خاص و خواندنی در زمینه پایتون و جنگو